शबरी घरकुल योजना | Shabari Gharkul Yojana

Shabari Gharkul Yojana

शबरी घरकुल योजना (Shabari Gharkul Yojana) संदर्भात सुधारित GR राज्य शासनाने 8 सप्टेंबर 2023 रोजी निर्गमित केला आहे. राज्य सरकारने या जीआर मध्ये शबरी घरकुल योजनेच्या नियमावली, पात्रता शर्यती, लागणारी कागदपत्रे यामध्ये काही बदल केले आहेत त्या बद्दलची माहिती आपण या लेखात घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मित्रानो राज्यात राबवली जाणारी महत्वाची अशी शबरी आवास योजना … Read more